Dịch vụ kế toán, thuế

Dịch vụ kế toán, thuế

FACOM đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:
•    Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị – kinh doanh;
•    Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán – tài chính đã có sẵn;
•    Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư… theo qui định.

Đảm bảo tuân thủ hành lang pháp lý về thuế đồng thời thực hiện nghĩa vụ thuế hiệu quả là vấn đề thách thức và phức tạp đối với mọi doanh nghiệp. Chế độ thuế luôn luôn hàm chứa sự phức tạp và các chính sách, quy định về thuế thường xuyên có những thay đổi cập nhật, nên hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong việc tuân thủ chính sách, quy định về thuế. Đối với các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các khó khăn này trở thành thách thức thực sự, và việc sử dụng dịch vụ tư vấn thuế có tầm quan trọng sống còn để doanh nghiệp tránh được các rủi ro do vi phạm các yêu cầu tuân thủ của chế độ thuế.

Với kiến thức về thuế được cập nhật liên tục và kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực, đội ngũ nhân sự của FACOM có thể đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ các câu hỏi về chính sách quy định về thuế, giải thích các nghĩa vụ thuế trong các hoàn cảnh cụ thể đến việc giúp khách hàng lập kế hoạch nộp thuế hiệu quả nhất.

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp tới quý vị các dịch vụ:

  • Dịch vụ thuế giá trị gia tăng: Kê khai thuế GTGT hàng tháng; Lập báo cáo Quyết toán thuế GTGT năm; Lập Đề nghị hoàn thuế GTGT;
  • Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp: Kê khai thuế TNDN tạm nộp hàng tháng; Lập bảng tính thuế TNDN năm; Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm;
  • Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp
  • Dịch vụ soát xét tuân thủ quy định về thuế: Soát xét tuân thủ quy định về thuế GTGT; Soát xét tuân thủ quy định về thuế TNDN; Soát xét tuân thủ quy định về thuế khác;
  • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân: Kê khai thuế TNCN hàng tháng; Lập bảng tính thuế TNCN năm; Lập báo cáo Quyết toán thuế TNCN năm; Tư vấn lập kế hoạch thuế cho cá nhân.

Bảo vệ lợi ích tối đa cho doanh nghiệp