Ngày 13/10/2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

thong-tu-147_2016_tt-btc

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn vướng mắc về kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, thuế, tài chính? Vui lòng để lại câu hỏi, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp trong thời gian sớm nhất.