a-u-d-it-1

Ban Giám đốc

Thành viên Ban Giám đốc đang điều hành Công ty đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, đã và đang thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn chuyên ngành cho tất cả các loại hình tổ chức doanh nghiệp.

Nghiêm Xuân Dũng

Giám đốc – Thạc sĩ Kinh tế

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thẩm định viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán Hà Nội, 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán và thẩm định giá.

Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán cho các tổ chức tín dụng, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thẩm định giá, tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư, vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các đơn vị thuộc Tổng công ty (tập đoàn) nhà nước.

Nguyễn Thu Hà

Phó Giám đốc – Chủ tịch HĐTV

Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán Hà Nội, 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán.

Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán cho các tổ chức tín dụng, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thẩm định giá, tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư, vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các đơn vị thuộc Tổng công ty (tập đoàn) nhà nước.

Nguyễn Đắc Thành

Phó Giám đốc – Thạc sĩ kinh tế

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Tốt nghiệp Đại học Thương mại. 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán.

Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán cho các tổ chức tín dụng, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thẩm định giá, tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư, vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các đơn vị thuộc Tổng công ty (tập đoàn) nhà nước.

Lương Thị Kim

Phó Giám đốc

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thẩm định viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân. 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán và thẩm định giá.

Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán cho các tổ chức tín dụng, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thẩm định giá, tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư, vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các đơn vị thuộc Tổng công ty (tập đoàn) nhà nước.

Hoàng Bá Hòa

Phó Giám đốc – Kỹ sư xây dựng

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng. 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng.

Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư, vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các đơn vị thuộc Tổng công ty (tập đoàn) nhà nước, các ban quản lý dự án.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn vướng mắc về kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, thuế, tài chính? Vui lòng để lại câu hỏi, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi “Tôi được lợi gì?”

Brian Tracy